KIDZZ en Armoede

Maasbree mei 2023:

Kidzz & Armoede stopt!!

Kidzz & Armoede is al jaren een begrip binnen de gemeente Peel en Maas. Een mooi en vooral belangrijk initiatief van het Mafcentrum wat zich inzet voor meer bewustwording rondom het thema armoede binnen Peel en Maas. Naast educatie is een van de concrete en wellicht meest bekende activiteiten de jaarlijks terugkerende speelgoedactie.

De speelgoedactie ging het afgelopen jaar niet door. Maar op initiatief van actieve inwoners en organisaties is een alternatief bedacht voor de speelgoedactie: ‘De Feestmaandactie Peel en Maas voor elkaar’. Door de crowdfunding die werd opgestart zijn 400 kinderen die opgroeien in armoede binnen Peel en Maas blij gemaakt met een cadeaubon. Een fantastisch geslaagd alternatief.

Kidzz en Armoede wordt gesubsidieerd door de gemeente Peel & Maas. Helaas is er geen budget meer beschikbaar voor dit project in de opzet zoals deze al jaren is uitgevoerd. Het hele project bestaat uit educatie en voorlichting, samenwerking en netwerken. Dit komt samen in de grote speelgoedactie die samen met de gemeenschap jaarlijks wordt georganiseerd in het Mafcentrum. Het project is één geheel en zonder de speelgoedactie mist het zijn doel. Hierdoor heeft het Mafcentrum de moeilijke beslissing moeten nemen om het project te ontbinden.

“Voor het bestuur van het Mafcentrum is het geen optie om vanuit Kidzz en Armoede een aangepast project zonder de speelgoedactie te draaien. Dit omdat de verbinding met het Mafcentrum ontbreekt. Om voor een 2e jaar op rij geen speelgoed actie te houden maakt het volgens ons zo goed als onmogelijk om dit ooit weer op te pakken zoals voorheen” aldus het bestuur van het Mafcentrum.

Jannine van der Naald en het bestuur van het Mafcentrum bedanken iedereen die zich op welke manier dan ook heeft ingezet voor Kidzz & Armoede en met name veel dank aan alle kinderen en de vele vrijwilligers die zich met hart en ziel hebben ingezet voor de speelgoedactie. Dank je wel.


Peel en Maas is een middelgrote plattelandsgemeente met iets meer dan 43.000 inwoners die leven in 11 kernen, waarvan de grootste 7500 inwoners telt en de kleinste nog geen 1000. In Peel en Maas leven een kleine 9000 kinderen/jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar. Landelijk is bij 1 op de 9 kinderen sprake van opgroeien in een situatie van armoede. De inschatting is dat Peel en Maas beduidend lager dan dit landelijk gemiddelde scoort. Niettemin verkeren ook in de gemeente Peel en Maas enkele honderden kinderen in een situatie van armoede. In een plattelandsgemeente waarin veel kleine en middelgrote bedrijven gevestigd zijn mag men ervan uitgaan dat in veel gevallen sprake is van verborgen armoede.

Moeten opgroeien in armoede maakt sommige kinderen sterk en inventief. Veel kinderen lijden evenwel schade voor hun hele leven. Van beide soorten ervaringen – positieve en negatieve – valt te leren voor:

 • Arme kinderen en hun gezinnen.
 • Omringende samenleving.
 • Organisaties die met deze kinderen te maken hebben (scholen; welzijn; sport; cultuur).
 • Gemeente.

In het project Kidzz en Armoede werken we aan:

 • Bewustwording,
 • Zingeving
 • Empowerment van kinderen die te maken hebben met armoede. Dit kunnen kinderen in armoede zijn, maar ook de sociale omgeving en het maatschappelijk middenveld.

Dit doen we door een aantal programma’s.

 1. K100
 2. Gezinnen in armoede
 3. Betrekken van maatschappelijk middenveld.

De gezinnen in armoede krijgen aanbod om zelf te werken aan hun eigen situatie. Met het maatschappelijk middenveld worden bijeenkomsten gehouden en betrokken bij het project K100 en Gezinnen in armoede. De K100 staat voor 100 Kinderen die we minimaal willen betrekken bij dit project.

De activiteiten die ondernomen worden met het maatschappelijk middenveld zijn:

 1. Bewustwording van armoede-problematiek door thema-bijeenkomsten
 2. Uitgedaagd worden tot denken over armoede door K100 en projectgroep

Het maatschappelijk middenveld is een belangrijke samenwerkingspartner in dit project. Zij zijn namelijk de maatschappelijke antennes voor armoede, en kunnen zelfs waar nodig als vangnet fungeren.

Om het programma “Maatschappelijk middenveld” uit te voeren wordt er gebruik gemaakt van bijeenkomsten voor maatschappelijk middenveld, waarin bewustwording, informering over maatschappelijke voorzieningen en intentieverklaringen om mee te draaien in het project O&O Kidzz en Armoede centraal staan. Verder zal de projectgroep met maatschappelijke partners om de tafel gaan om vraagstukken te ventileren en bestaande voorzieningen rond armoede in kaart te brengen. Ook zullen leerlingen van het Bouwens het algemene en hun eigen maatschappelijk middenveld benaderen om hun uit te dagen na te denken over armoede.

In dit programma zit een opbouw naar het eindproduct ‘een tentoonstelling’. Deze vind in het Bouwens van der Boijencollege plaats. Het maatschappelijk middenveld, ambtenaren en ouders worden ook hiervoor uitgenodigd.

Het project wordt gevoerd vanuit jongerencentrum Het Mafcentrum in samenwerking met het SKANfonds, gemeente Peel en Maas en klankbordgroep Peel en Maas 2020 armoedevrij. Het Mafcentrum is een jongerencentrum in beweging. De laatste jaren richt het jongerencentrum zich ook op sociale projecten en is vanuit die hoedanigheid al 3 jaar betrokken bij de klankbordgroep ‘Peel en Maas 2020 armoede vrij’.

Zie voor meer informatie de website van Kidzz en Armoede. www.kidzzenarmoede.nl

Het armoede project wordt ondersteund door:

 • Skanfonds
 • Gemeente Peel en Maas
 • Vele Handen
Scroll naar boven